Stichting Johanna’s Bos

In het bestuur van Stichting Johanna’s Bos zitten voorzitter: Henriette van der Winden – Roggeveen, secretaris: Judith Vreriks en Penningmeester: Ben van der Ploeg. Zijn er vragen neem dan contact op met – stichting@johannasbos.nl

Omdat de Stichting in december 2022 is opgericht zijn er op dit moment nog geen financiële cijfers beschikbaar. Ook de evaluatie van wat de stichting tot stand heeft gebracht zijn nog niet aanwezig. Deze zullen gemaakt worden na september 2023 wanneer alle evenementen hebben plaatsgevonden.
Stichting Johanna’s Bos heeft sinds juli 2023 een Culturele ANBI status.

Beleidsplan 2023 Stichting Johanna’s Bos

Stichting Johanna’s Bos
Opgericht 2-12-2022

Statutaire naam: Stichting Johanna’s Bos
Postadres: Lotweg 42, 1761 JG, Anna Paulowna
Website: www.johannasbos.nl/stichting-johannas-bos/
BTW nummer: NL864604440B01 – KvK: 88388697
Algemeen e-mailadres: stichting@johannasbos.nl

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Stichting Johanna’s Bos maakt het produceren en programmeren van theaterprojecten mogelijk voor Johanna’s Bos.
Doel is om ieder jaar 6 voorstellingen of evenementen te organiseren, waarbij er minimaal 1 kindervoorstelling wordt geprogrammeerd.
Er wordt gestreefd naar een jaarlijks terugkerend cultureel-festival met theater als uitgangspunt.

Doelstelling:
Stichting Johanna’s Bos heeft als doel:

 • Het kunnen ontwikkelen en produceren van evenementen met als basis het terrein van Johanna’s Bos.
 • Het kunnen programmeren van voorstellingen op het gebied van theater, muziek, straattheater en beeldende kunst in de ruimste zin.
 • Het ontwikkelen van voorstellingen op het gebied van theater, muziek, straattheater en beeldende kunst in de ruimste zin.
 • Bekendheid genereren voor Locatietheater Johanna’s Bos zodat een breed publiek kan worden bereikt. Vooral de groep tussen de 4 en 50 jaar.
 • Duurzame innovatie voor een minimale voetafdruk van de bezoekers tijdens evenementen en voorstellingen.
 • De artiesten kunnen betalen naar wat hen toekomt.
 • De bezoekers betaalbare voorstellingen aanbieden en een zo prettig mogelijk verblijf gunnen.
 • Het culturele aanbod in de Noordkop verstevigen. D.m.v. onder andere theater en beeldende kunst het cultureel bewustzijn van de lokale bevolking verhogen.
 • Voor mensen buiten Hollands Kroon; brug slaan tussen randstad en platteland.

Het vermogen van Stichting Johanna’s Bos:

 • Het vermogen wordt gevormd door giften, donaties van privépersonen, schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies en sponsoren, bijdragen van derden, alsmede kaartverkoop voor evenementen en voorstellingen.
 • Bij opheffing van de stichting zal een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of van een buitenlandseinstelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogd en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 • Het bestuur van de stichting beheert het vermogen op een zakelijke rekening van de Rabobank.
 • Besluiten rondom inkomsten en uitgaven worden door het bestuur vorm gegeven zoals vastgelegd in de statuten.
 • Uitgaven van Stichting Johanna’s Bos zullen bijdragen aan en voortkomen uit de bovengenoemde doelstellingen.

Stichting Johanna’s Bos heeft sinds juli 2023 een Culturele ANBI status.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter is Henriette van der Winden – Roggeveen
Secretaris is Judith Vreriks
Penningmeester is Ben van der Ploeg

Johanna’s Bos is een gloednieuw voedselbos dat naast locatietheater ook ruimte bied voor 15 campingplaatsen. In de toekomst willen we ook een vergaderlocatie starten. Kom dat zien in de unieke landelijke omgeving van de Anna Paulowna polder.

Stichting Johanna’s Bos
Lotweg 42, 1761 JG Anna Paulowna
E-mail: stichting@johannasbos.nl
Telefoon: 0614470482 (alleen tijdens kantooruren)